curent

   NAZIV POZICIJE       SLUŽBA       ROK       STATUS   
linijaveca
Zamenik finansijskog menadzera Finansije   Istekao
linijaveca
Mechanical Engineers Several departmeents   U toku
linijaveca
Kontrolor obračuna troškova Finansije    Istekao
linijaveca
Prevodilac/Asistent     Istekao
linijaveca
Asistent opštih poslova Opšti poslovi   Istekao
linijaveca
Asistent logistike Logistika   Istekao
linijaveca
Asistent nabavke  Nabavka   Istekao
linijaveca
Asistent u računovodstvu Finansije   Istekao
linijaveca 
Operater / Tehničar  Mašinska obrada    U toku
linijaveca
Operater / Tehničar   Livnica   U toku
linijaveca
 Specijalista za 
implementaciju 
ERP-a
 IT   Istekao
linijaveca
linijaveca