MEI TA Europe d.o.o. je  kompanija koja se bavi proizvodnjom automobilskih delova, delova motora i opštih industrijskih delova. Kompanija teži da bude  svetski lider na tržištu turbo punjača obezbeđujući komponente visokog kvaliteta, kao što su komponente kućišta turbine i centralnih kućišta koje su u potpunosti livene i mašinski obrađene u našoj fabrici.
MEI TA Europe d.o.o. ima sopstvenu tehničku ekspertizu u proizvodnji centralnih kućišta i kućišta turbina.
MEI TA Europe d.o.o. ima snažan i održiv odnos sa sadašnjim i budućim kupcima podržan od strane stručnog tima.

onama 
 MEI TA Europe - Obrenovac         
  mapaobrenovac   Opština Obrenovac

Zona se nalazi u gradu Beogradu (opština Obrenovac) koja ima oko 1.7 miliona stanovnika, dok 71,000 ljudi živi u Opštini Obrenovac.

Pristup postrojenju

Beogradski aerodrom udaljen 26 km
Najbliža železnička stanica se nalazi u Beogradu i udaljena je 25 km
Pristup autoputu-obilaznica ka Beogradu je udaljena 15 km
Snabdevanje elktričnom energijom – priključne tačke visoke voltaže se nalaze u blizini: 37MW, 41MW